iohes [polski]
jewelryper diemdictionarypolskiabout
the studio of Donovan Howe

Lipiec 2019

2019-07-29: What is the difference between dać, dawać and podać?
From Hinative.com:
Czy mógłbyś mi podać swój nr telefonu?
(Could you give me your phone number?)
Daj mi to.
(Give me that.)
Lubię dawać prezenty.
(I like to give gifts.)


From Hinative.com:
Podać means that you want someone to give you something from hand to hand, but for example sth like "Can you give me this for a while?". Dać means that you wansomeone to give you sth, but for ever.

What is the difference between mówić and rozmawiać?
From the Duolingo forums:
Maybe this one will help you: "Rozmawiać" is connected with "rozmowa" (conversation) "Mówić" with "mowa" (speech)

2019-07-28: What is the different between iść and chodzić?

From the Duolingo forums:
iść=to go
chodzić=to go habitually
If you are talking about what you are doing, use iść. If you are talking about something that you do regularly, but not doing at the moment, use chodzić.

2019-07-26: Halo! Jak żyjesz?Hello! How are you?

Miesięcy:Months:
StyczeńJanuary
LutyFebruary
MarzecMarch
KwiecieńApril
MajMay
CzerwiecJune
LipiecJuly
SierpieńAugust
WrzesieńSeptember
PaździernikOctober
ListopadNovember
GrudzieńDecember

Also, what is the difference between znam and wiem?

From the Duolingo forums:
"Znać" can refer to people, song, movies you know, while "wiedzieć" is more about the knowledge. Examples: Znam ją! - I know her! Znam tę piosenkę. - I know this song. Wiem, że nie przyjdziecie. - I know that you won't come. Oni wiedzą o nas! - They know about us!

2019-07-20: Don't mess with Babcia Jagoda Grandmother Blueberry:

2019-07-19: Dobre wykresy, "ten"/"ta"/"to"//"ci"/"te" Good charts, "this"(m.)/"this"(f.)/"this"(n.)//"these"(m.)/"these"(nm.)

Duolingo forum cache
"ten"/"ta"/"to"//"ci"/"te"
"tamten"/"tamta"/"tamto"//"tamci"/"tamte"
"ów"/"owa"/"owo"//"owi"/"owe"

https://www.clozemaster.com/blog/polish-demonstrative-pronouns/

2019-07-14: Dzień dobry! Good morning!
Pytania: Kto, Co, Kiedy, Gdzie, Dlaczego? Questions: Who, What, When, Where, Why?

2019-07-12: To jest dwunasty lipca. This is the twelfth of July.

2019-07-11: Jedenastego lipca. July eleventh.

2019-07-10: Dziesiąty lipca. July tenth.

2019-07-09: Pozdrowienia! Greetings!
11 = Jedenaście Eleven
12 = Dwanaście Twelve
13 = Trzynaście Thirteen
14 = Czternaście Fourteen
15 = Piętnaście Fifteen
16 = Szesnaście Sixteen
17 = Siedemnaście Seventeen
18 = Osiemnaście Eighteen
19 = Dziewiętnaście Nineteen

2019-07-08: Czy wiesz? Do you know? Jabłko is a neuter fruit. Banan is m., and pomarańcza is f.

2019-07-07: Dziś jest niedziela! Wszystkie dni: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niediela. Today is Sunday! All of the days: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday.

2019-07-06: Dziś jest sobota. Today is Saturday.

Liczby! Numbers!
1 = Jeden One
2 = Dwa Two
3 = Trzy Three
4 = Cztery Four
5 = Pięć Five
6 = Sześć Six
7 = Siedem Seven
8 = Osiem Eight
9 = Dziewięć Nine
10 = Dziesięć Ten

2019-07-05: Dzisiaj jest piątek. Today is Friday.

What is the difference between dziś and dzisiaj?
From polishforums.com:
It's the same thing but dziś is just a shortened version.

2019-07-04: Dziś jest czwartek. To jest dobry dzień. Today is Thursday. It is a good day.

2019-07-03: Dziś jest środa. Today is Wednesday.

What is the difference between mówisz and mówicie?
From Reddit r/learnpolish:
Mówicie is actually plural - you (all) speak

2019-07-02: Dziś jest wtorek, witam. Today is Tuesday, welcome.

What is the difference between oni and one?
From the Duolingo forum:
Oni and one are both translated as they. However, they are used in different contexts. Oni is used to refer to all groups that contain at least one male person. In other words, both all-male and mixed male and female groups are referred to as oni. One is used to refer to all groups that do not contain any male persons. Therefore, groups of female persons, groups of neuter persons and groups containing both female and neuter persons are referred to as one. You always use "one" when referring to groups of children, animals or objects. However, if "oni" is used, it must denote a group of people.

2019-07-01: Dziś jest poniedziałek, cześć! Today is Monday, hello!
Książki 📚

2019-07-18: Co jest Elementarz? What is Elementarz?

Elementarz jest książka (Marian Falski i Janusz Grabiański). Elementarz is a book (Marian Falski and Janusz Grabiański).


Kot Cat


Syrenka Warszawska The Mermaid of Warsaw

Programy Telewizyjne 📺

2019-08-12: Pszczółka Maja Maja the Bee - Youtube - Episode 5

"Na uciekasz?" Are you running away?

"Do widzenia, dziadku!" Goodbye, grandpa!

2019-08-11: Pszczółka Maja Maja the Bee - Youtube - Episode 4

"Ratunku! Ratunku!" Help me! Help me!

"Lewa! Prawa! Lewa! Prawa!" Left! Right! Left! Right!

2019-08-10: Pszczółka Maja Maja the Bee - Youtube - Episode 3

"Co to?" What is it?

"Jestem ważką!" I am a dragonfly!

2019-08-01: Pszczółka Maja Maja the Bee - Youtube - Episode 2

"Nie mam czasu!" I don't have time!

2019-07-31: Pszczółka Maja Maja the Bee - Youtube - Episode 1

"Pszczółka Maja" Maja the Bee

"Mała przyjaciółka Maja" Little friend Maja


!! Bonus REMIX !!

2019-07-30: Ulica Sezamkowa Sesame Street - Youtube - Part 6

"Akcja!" Action!

"Szukam aktora." I am looking for an actor.

"Dobrze, zagram." Okay, I will play.

2019-07-29: Ulica Sezamkowa Sesame Street - Youtube - Part 5

"Kura" Hen

"Kogut" Rooster

2019-07-27, ii: Ulica Sezamkowa Sesame Street - Youtube - Part 4

"B jest jak bałwan." B is like a snowman.

2019-07-27: Ulica Sezamkowa Sesame Street - Youtube - Part 3

"Mam jedną marchewkę." I have one carrot.

"Beata, nie mam już marchewek!" Beata, I do not have carrots anymore!

2019-07-26: Ulica Sezamkowa Sesame Street - Youtube - Part 2

Dom House

Dym Smoke

Domy Houses

Dymy Smokes or fumes

2019-07-25: Ulica Sezamkova Sesame Street - Youtube, Part 1

Smok Bazyli
Bazyli the Dragon

Jestem listonoszem! I am a mailman!

Mam list dla Bazylego! I have a letter for Bazyli!

Naprawdę, djiękuję! Dziękuję pana bardzo! Really, thank you! Thank you very much!


Słownik 📗

↨Word ↨Class ↨Definition ↨Etymology ↨Source ↨Date
👁
👁
👁 👁 👁 👁 (👁) 👁 👁, 👁 👁